Cenovnik usluga
Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
Opšti uslovi poslovanja
Obaveštenje o uslovima prikupljanja i obrade podataka ličnosti
Ugovor o posredovanju – prodaja
Ugovor o posredovanju – kupovina
Ugovor o posredovanju – zakupodavac
Ugovor o posredovanju – zakupac
Ugovor o posredovanju – prodaja ekskluzivna
Izjava za utvrđivanje statusa funkcionera