Svetozara Gligorića (Dubljanska), Hram Svetog Save

2023-03-16T18:22:20+01:00